Κλίμακα Epworth

Antonios PapavassiliouUncategorized

pinakas1

Ή ένας απλός τρόπος να διαπιστώσετε πόσο επικίνδυνο είναι το ροχαλητό σας

Η υπνηλία στη διάρκεια της ημέρας είναι ένα τυπικό και πολύ σοβαρό σύμπτωμα για τη διάγνωση της ρογχοπάθειας,του  διαταραγμένου  ύπνου  και της υπνικής άπνοιας. Απασχολεί   γιατρούς πολλών ειδικοτήτων που ασχολούνται με τις διαταραχές του  ύπνου και την άπνοια , πρέπει όμως  να ενδιαφέρει και να απασχολεί και όσες κρατικές υπηρεσίες εμπλέκονται σε τροχαία και άλλα ατυχήματα  και τη δημόσια υγεία  γενικότερα βέβαια. Για τη ποσοτική μέτρηση της υπνηλίας  έχουν επινοηθεί  διάφορες τεχνικές  και ερωτηματολόγια , ένα από τα οποία είναι  η , όχι και τόσο γνωστή στο κοινό , Κλιμακα Υπνηλίας του Epworth.

Ο αθενής ερωτάται να βαθμολογήσει σε μια κλίμακα από το 0 έως το 3 ,τη πιθανότητα να κοιμηθεί  σε 8 διαφορετικές καταστάσεις , όπου

0= καμμιά πιθανότητα να κοιμηθώ

1= Μικρή πιθανότητα να κοιμηθώ

2= Μέτρια πιθανότητα να κοιμηθώ

3= Μεγάλη πιθανότητα να κοιμηθώ

Οι ερωτήσεις στις οποίες καλείται ο ασθενής  να απαντήσει εμφανίζονται στο πιο κάτω πίνακα:

Κλίμακα Epworth

Οι βαθμοί από τις απαντήσεις στι 8 πιο πάνω ερωτήσεις αθροίζονται σε ένα απλό αριθμό. ΄Ετσι ένα σύνολο από:

1 μέχρι 10 = θεωρείται ότι είναι στα όρια του φυσιολογικού  και ότι έχετε επαρκή ύπνο,

11 έως 16 = μπορεί να είναι ένδειξη υπερβολικής υπνηλίας στη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που απαιτεί ιατρική συμβουλή για διερεύνηση της αιτίας που τη προκαλεί.

17 έως 24 = σημαίνει ότι πάσχετε από υπερβολική υπνηλία και χρειάζεσθε άμεση ιατρική συμβουλή και βοήθεια για να διερευνηθεί η αιτία και να εφαρμοσθεί η ανάλογη θεραπεία.

Η κλίμακα χρησιμοποιείται τόσο για τη διάγνωση  κάποιας παθολογικής κατάστασης ,όσο και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της θεραπείας που εφαρμόσθηκε.