Κάπνισμα και ροχαλητό

Papavassiliou AntoniosUncategorized

blog5

Το κάπνισμα, ακόμη και το παθητικό, είναι συνδεδεμένο με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για ροχαλητό και άπνοια. Η άποψη αυτή τεκμηριώνεται από πολλές  ερευνητικές εργασίες που ανακοινώθηκαν σ’ όλο το κόσμο τα τελευταία χρόνια . Αυτό βέβαια που δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα  ακόμη είναι ο μηχανισμός δράσης του στη κατεύθυνση αυτή . Η σοβαρότερη και επικρατέστερη άποψη είναι ότι το κάπνισμα, μέσω της βλάβης που προκαλεί γενικά στο κροσσωτό επιθήλιο  του ανώτερου αναπνευστικού και του μηχανισμού  φλεγμονή-οίδημα , προκαλεί στένωση της αναπνευστική οδού και συμμετέχει επομένως ενεργά στη δημιουργία του ροχαλητού.

Σε μεγάλη έρευνα που περιλάμβανε 15.000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25-54 ετών, από 5 χώρες, βρέθηκε ότι το ροχαλητό ήταν κατά 24% συχνότερο στους ενεργούς καπνιστές και κατά 20% στους παθητικούς σε σύγκριση με το 13,7% των ατόμων που ποτέ δεν κάπνιζαν. Η έρευνα περιλάμβανε επίσης και άλλους πιθανούς παράγοντες κινδύνου για το  ροχαλητό, όπως τη παχυσαρκία, το φύλο και την  ηλικία. Από την ανάλυση δε αυτών των στοιχείων  προέκυψε  ότι το ενεργό  κάπνισμα αυξάνει το ροχαλητό κατά 17% ,το παθητικό κατά 2,2% και η παχυσαρκία κατά  4,3%, σε σύγκριση πάντα με τους μη καπνίζοντες και τους κανονικού βάρους.