Κλίμακα Epworth

Papavassiliou AntoniosUncategorized

pinakas1

Ή ένας απλός τρόπος να διαπιστώσετε πόσο επικίνδυνο είναι το ροχαλητό σας

Η υπνηλία στη διάρκεια της μέρας είναι ένα τυπικό και πολύ σοβαρό σύμπτωμα για τη διάγνωση της ρογχοπάθειας, του  διαταραγμένου  ύπνου  και της υπνικής άπνοιας. Απασχολεί   γιατρούς πολλών ειδικοτήτων που αντιμετωπίζουν ασθενείς με διαταραχές του  ύπνου και  άπνοια , πρέπει όμως  να ενδιαφέρει και να απασχολεί και όλες τις κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται σε τροχαία και άλλα ατυχήματα  και γενικά τη δημόσια υγεία. Για τη ποσοτική μέτρηση της υπνηλίας  έχουν επινοηθεί  διάφορες τεχνικές  και ερωτηματολόγια , ένα από τα οποία είναι  η , όχι και τόσο γνωστή στο κοινό , Κλίμακα Υπνηλίας του Epworth.

Ο ασθενής ερωτάται να βαθμολογήσει σε μια κλίμακα από το 0 έως το 3 ,τη πιθανότητα να κοιμηθεί  σε 8 διαφορετικές καταστάσεις , όπου

0= καμμιά πιθανότητα να κοιμηθώ

1= Μικρή πιθανότητα να κοιμηθώ

2= Μέτρια πιθανότητα να κοιμηθώ

3= Μεγάλη πιθανότητα να κοιμηθώ

Οι ερωτήσεις στις οποίες καλείται ο ασθενής  να απαντήσει εμφανίζονται στο πιο κάτω πίνακα:

Κλίμακα Epworth

Οι βαθμοί από τις απαντήσεις στις 8 πιο πάνω ερωτήσεις αθροίζονται σε ένα απλό αριθμό. ΄Ετσι ένα σύνολο από:

1 μέχρι 10 = θεωρείται ότι είναι στα όρια του φυσιολογικού  και ότι έχετε επαρκή ύπνο,

11 έως 16 = μπορεί να είναι ένδειξη υπερβολικής υπνηλίας στη διάρκεια της μέρας, γεγονός που απαιτεί ιατρική συμβουλή για διερεύνηση της αιτίας που τη προκαλεί.

17 έως 24 = σημαίνει ότι πάσχετε από υπερβολική υπνηλία και είναι απαραίτητη η  άμεση ιατρική συμβουλή και βοήθεια για να διερευνηθεί η αιτία και να εφαρμοσθεί η ανάλογη θεραπεία.

Η κλίμακα χρησιμοποιείται τόσο για τη διάγνωση  κάποιας παθολογικής κατάστασης ,όσο και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της θεραπείας που εφαρμόσθηκε.